Vetera Premium
Ürünler - Vetera Premium
  • Vetera Premium Açıklaması
  • Detaylı Resimler
  • Katalog
  • Ürün Videosu
 

Hasta Kayıt ve Takip (Müşteri ve hasta Kayıdı, Aşı, İlaç, Tedavi, Kontrol vs. Takip), Resepsiyon (Randevu, Bekleme, Satış vs.), 

Stok Kayıt ve Stok Kontrolü, Temel Muhasebe (Fatura Kesme, Tahsilat, Kasa vs.), Veri Analizi (Müşteri, Hasta, İlaç, Stok, Tahsilat vs.), 

Otomasyon ( Röntgen, Kan Sayım, Biyokimya, Endeskopi vs.), İşletme Yönetim (Performans, Takip, İstikamet,

Hiyararşik Planlama ve Yetkilendirme vs.), Mecburi kayılar ve protokoller (narkotik ilaç ve anestezi ilaçları vs.), 

Tedavi, Operasyon, Aşı vs. Paketleri, Barkod Uygulamaları, Open Office, 2 Adet Branş Maske 

Copyright 2012 Vega Group Tüm Hakkı Saklıdır.